Mākslas valodas pamati

Šī mācību priekšmeta galveno uzdevumu izsaka nosaukums - mākslas valodas jeb mākslas izteiksmes līdzekļu pētīšana.
Šajā priekšmetā audzēkņi studē mākslas vēsturi, iepazīst animācijas, fotogrāfēšanas un video filmēšanas, montāžas pamatus.

Pasniedzēji

Anita Inša

Zīmēšanas, gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja

Dina Lūse

Mākslas valodas skolotāja

Ieva Kalniņa

Zīmēšanas, gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja

Juris Logins

Video un foto skolotājs

Nairi Baļjan

Mākslas valodas pamatu (animācija) skolotāja

Audzēkņu darbi