Darbs materiālā

Šī mācību priekšmeta galvenais uzdevums - dažādu materiālu iepazīšana un pielietošana mākslā.

Audzēkņi iepazīst papīra plastiku, keramiku, zīda un porcelāna apgleznošanu, dažādas grafikas tehnikas, datorgrafiku (Adobe Photoshop) un noslēgumā laikmetīgās mākslas pamatus.

Pasniedzēji

Dina Lūse

Mākslas valodas pamatu un darbs materiālā (zīda apgleznošana) skolotāja

Egils Bormanis

Darba materiālā (grafika) skolotājs

Irēna Vipule

Veidošanas un darba materiālā (keramika un porcelāna apgleznošana) skolotāja

Iveta Laure

Kompozīcijas un darba materiālā skolotāja

Juris Logins

Video un foto skolotājs

Kristīne Zāna

Darba materiālā, kompozīcijas un veidošanas skolotāja

Maija Avota

Darba materiālā (keramika) skolotāja

Maira Daņilāne

Darba materiālā (datorgrafikas) skolotāja

Viktorija Kosenko

Zīmēšanas, darba materiālā un veidošanas skolotāja

Audzēkņu darbi