Veidošana

Šajā mācību priekšmetā audzēkņi mācās strādāt ar plastiskiem materiāliem, kopējot priekšmetus, kā arī veidojot radošus darbus.

Pasniedzēji

Irēna Vipule

Veidošanas skolotāja

Kristīne Zāna

Darba materiālā un veidošanas skolotāja

Maija Avota

Darbs materiālā (keramika) un veidošanas skolotāja

Viktorija Kosenko

Zīmēšanas, darba materiālā un veidošanas skolotāja

Audzēkņu darbi