Viegli lasīt

Kur atrodas Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola?
Mākslas skola atrodas Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 3. un 4. stāvā.

Kas ir Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola?
Mākslas skola ir iestāde, kurā līdzās vispārizglītojošai var iegūt profesionālās ievirzes izglītību, apgūstot “Vizuāli plastiskās mākslas” programmu.
Skolu dibinājusi Rīgas pašvaldība.

Ko dara Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola?
Mākslas skola sagatavo audzēkņus mācību turpināšanai mākslas un dizaina vidējas izglītības iestādēs.

Kā var sazināties ar Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolu?
Mums var piezvanīt pa tālruni (+371) 67217286. Elektroniskās vēstules skolai var nosūtīt uz e-pasta adresi mmrms@riga.lv.