Interešu izglītība

Skolā iespējams apgūt zīmēšanu (Zīmēšanas kursi), gleznošanu (Gleznošanas kursi), vizuālās mākslas pamatus (Radošā darbnīca), kaligrāfiju (Kaligrāfijas kursi) un sagatavoties mācību uzsākšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla (Sagatavošanas kursi).