Tālākizglītība

Līdzās profesionālās ievirzes izglītības programmai un interešu izglītības programmai skola īsteno pedagogu profesionālās pilnveides programmas.

Iepazīšanas ar dažādu kultūras mantojumu un tā ietekmi uz tautas un laikmetīgo mākslu. Saskaņojuma Nr.: RIIMC-18-036, 2018.gada 28.februārī. Stundu skaits :9, Īstenošanas datums: 13.03.2018. Dalībnieku skaits: 21

Dizains, interjers un arhitektūra. Saskaņojuma Nr.:RIIMC-17-210, 2017.gada 30.augustā.. Stundu skaits : 8, Īstenošanas datums: 31.08.2017. Dalībnieku skaits: 15

Kultūras mantojums un laikmetīgā māksla Berlīnē. Saskaņojuma Nr.: RIIMC-16-179, 2016.gada 27.septembris. Stundu skaits :20, Īstenošanas datums: 05.-07.11.2016. Dalībnieku skaits: 20

Dzīvnieki Latvijas kultūrā un mākslā. Saskaņojuma Nr.:RIIMC-16-072, 2016.gada 30.marts. Stundu skaits : 8, Īstenošanas datums: 03.09.2016. Dalībnieku skaits: 12

Datorprogrammas Adobe Photoshop pamati mākslas skolu pedagogiem. Saskaņojuma Nr.: RIIMC-16-071 . Īstenošanas datums: 2016.gada 30.marts

Jaunākais Lietuvas mākslā. Saskaņojuma Nr.:RIIMC-15-3222015.gada 25.novembris. Stundu skaits : 8, Īstenošanas datums: 22.12.2015. Dalībnieku skaits: 22

Kā runāt, lai mūsu vēstījums tiktu saklausīts. Saskaņojuma Nr.:RIIMC-15-050, Īstenošanas datums: 2015.gada 25.februāris. Stundu skaits : 6, Īstenošanas datums 19.03.2015. . Dalībnieku skaits: 10

Kas ir radošums un kā to attīstīt? Saskaņojuma Nr.:RIIMC-15-051, Stundu skaits : 6, Īstenošanas datums: 08.03.2016. Dalībnieku skaits: 8

Mākslas un zinātnes iespējas mākslas izglītībā Igaunijā. Saskaņojuma Nr.: RIIMC-14-214, 2014.gada 29.oktobris. Stundu skaits : 6, Īstenošanas datums: 11.11.2014. Dalībnieku skaits: 16

Mākslas izglītība kā starpkultūru komunikācija – aktuālā Eiropas pieredze. Saskaņojuma Nr.: RIIMC-14-155, 2014.gada 24.septembris. Stundu skaits :18, Īstenošanas datums: 02.-05.10.2014.Dalībnieku skaits: 70