Kā iestāties?

Informācija mācīties gribētājiem
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola aicina mācīties 8 - 10 gadus vecus bērnus.

Nodarbības jaunākiem skolēniem notiek divas reizes nedēļā, vecākiem par 10 gadiem - četras reizes nedēļā. Nodarbību sākums plkst.14:30, 16:00, 17:30 vai 19:00.

Skolēni Profesionālās ievirzes programmas apgūst paralēli vispārizglītojošai skolai – 8 gadus (no 2.-9. klasei) vai 6 gadus (no 4.-9. klasei).

Absolvējot mākslas skolu, skolēni saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu.

Profesionālās ievirzes izglītības programmā pamata priekšmeti ir zīmēšana, gleznošana un kompozīcija, kurus gadu gaitā papildina veidošana, darbs ar dažādiem materiāliem, mākslas valodas pamati, plenērs, keramika, grafika, animācija, datorgrafika, foto, video.

Mācību maksas līdzfinansējums ir 20 eiro mēnesī. Tiek piemērotas Rīgas domes noteiktās atlaides.

Uzņemšanas pārbaudījumi
Iepazīties ar uzņemšanas pārbaudījumu uzdevumiem, skolas skolotājiem un pamēģināt mācīties skolā iespējams konsultācijās augustā. Konsultācijām un uzņemšanas pārbaudījumiem jāpiesakās zvanot uz tālruni 67217376 .

Pirms dalības uzņemšanas pārbaudījumos jāiesniedz dokumenti: jāuzrāda izglītojamā un viņa vecāku personu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai pase), izziņa par izglītojamā veselības stāvokli, iesniegums.

Mācībām skolā 2023./24.m.g. uzņemšanas pārbaudījumi notiks jūnija sākumā un augusta beigās.
Uzņemšanas pārbaudījumu programma: pārrunas (pēc pieraksta), krāsu kompozīcija (laiks darbam 80 min.; savi materiāli darbam: guaša krāsas, otas, palete; darbam tiks izsniegts reģistrēts papīrs A3 formātā), grafiska kompozīcija (laiks darbam 80 min.; savi materiāli darbam: zīmuļi parastie, dzēšgumija, dažāda biezuma melni flomāsteri; darbam tiks izsniegts papīrs A3 formātā).

Uzņemšanas pārbaudījumus vērtēs skolas skolotāju komisija, nosakot pretendentu atbilstību mācību uzsākšanai skolā (vispārējā fizioloģiskā attīstība un mākslinieciskā uztvere).

Tālrunis: 67217376
E-pasts: mmrms@riga.lv