Kā iestāties?

Informācija mācīties gribētājiem
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola aicina mācīties 8 - 10 gadus vecus bērnus. Nodarbības jaunākiem izglītojamiem notiek divas reizes nedēļā, vecākiem par 10 gadiem - četras reizes nedēļā. Nodarbību sākums plkst.14:30, 16:00, 17:30 vai 19:00. Izglītojamie mācās paralēli vispārizglītojošai skolai – 8 gadus (no 2.-9. klasei) vai 6 gadus (no 4.-9. klasei). Absolvējot mākslas skolu, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu. Profesionālās ievirzes izglītības programmā pamata priekšmeti ir zīmēšana, gleznošana un kompozīcija, kurus gadu gaitā papildina veidošana, darbs ar dažādiem materiāliem, mākslas valodas pamati, plenērs, keramika, grafika, animācija, datorgrafika, foto, video. Mācību maksas līdzfinansējums ir 20 eiro mēnesī. Tiek piemērotas Rīgas domes noteiktās atlaides.

Uzņemšanas pārbaudījumi
Iepazīties ar uzņemšanas pārbaudījumu uzdevumiem, skolas skolotājiem un pamēģināt mācīties skolā iespējams konsultācijās 23. augustā plkst. 16:00 un 18:00.

Dokumentu iesniegšana dalībai uzņemšanas pārbaudījumos no 9. līdz 20. augustam darba dienās no plkst. 14:00 līdz 18:30. Iesniedzamie dokumenti: jāuzrāda izglītojamā un viņa vecāku personu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai pase), izziņa par izglītojamā veselības stāvokli, iesniegums.

Mācībām skolā 2021./22.m.g. uzņemšanas pārbaudījumi notiks no 24. līdz 26. augustam.
Uzņemšanas pārbaudījumu programma: 24. augustā no plkst. 10:00 pārrunas (komunikācijas prasmju latviešu valodā pārbaude), 25. augustā plkst. 13:00 un 17:00 krāsu kompozīcija (laiks darbam 80 min.; savi materiāli darbam: guaša vai akvareļa krāsas, otas, palete, jeb krāsainie eļļas krītiņi; darbam tiks izsniegts reģistrēts papīrs A3 formātā), 26. augustā plkst. 13:00 un 17:00 grafiska kompozīcija (laiks darbam 80 min.; savi materiāli darbam: zīmuļi parastie, dzēšgumija, dažāda biezuma melni flomāsteri; darbam tiks izsniegts papīrs A3 formātā).

Uzņemšanas pārbaudījumus vērtēs skolas skolotāju komisija, nosakot pretendentu atbilstību mācību uzsākšanai skolā (vispārējā fizioloģiskā attīstība un mākslinieciskā uztvere).

Uzņemšanas pārbaudījumu un konsultāciju laikā jāievēro epidemioloģiskie drošības pasākumi – distance un sejas maksa.

Pieteikšanās uzņemšanas pārbaudījumiem ir noslēgusies.

Tālrunis informācijai: 67217376
E-pasts: mmrms@riga.lv