Stundu saraksts

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas
STUNDU SARAKSTS
2019./20. mācību gada 2. semestrī

Saīsinājumi:
Z – zīmēšana
G – gleznošana
K – kompozīcija
MVP - mākslas valodas pamati
DM - darbs materiālā
V - veidošana
ZGK –zīmēšana, gleznošana un kompozīcija
LM – laikmetīgā māksla