Stundu saraksts

STUNDU SARAKSTS 2023./24. mācību gadam

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas STUNDU SARAKSTS 2023./24. mācību gadam pielikumā

Saīsinājumi:
Z – zīmēšana
G – gleznošana
K – kompozīcija
MVP - mākslas valodas pamati
DM - darbs materiālā
V - veidošana
ZGK –zīmēšana, gleznošana un kompozīcija
LM – laikmetīgā māksla