Stundu saraksts

STUNDU SARAKSTS 2020./21. mācību gada 1. semestrī

UZMANĪBU!
Pirms iepazīties ar STUNDU SARAKSTU jānoskaidro klase, kurā skolēns turpina vai sāk mācības mākslas skolā. Informācija pieejama E-klasē vai jāsazinās ar sekretāri Baibu Ervaldi (tālr. 67217376)

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas STUNDU SARAKSTS 2020./21. mācību gada 1. semestrī pielikumā

Saīsinājumi:
Z – zīmēšana
G – gleznošana
K – kompozīcija
MVP - mākslas valodas pamati
DM - darbs materiālā
V - veidošana
ZGK –zīmēšana, gleznošana un kompozīcija
LM – laikmetīgā māksla