Kompozīcija

Kompozīcija ir visuniversālākais mācību priekšmets, jo tas dod zināšanas, kas vajadzīgas visos mācību priekšmetos un visās mākslas nozarēs. Audzēkņi apgūst kompozīcijas teoriju un veic attiecīgus praktiskos uzdevumus, iepazīst vispārējos kompozīcijas pamatelementus un kompozīcijas organizēšanas pamatprincipus, apgūst grafisko un krāsu tehniku pamatus.

Pasniedzēji

Anna Žūriņa

Darba materiālā skolotāja

Ieva Maurīte

Kompozīcijas skolotāja

Iveta Laure

Kompozīcijas un darba materiālā skolotāja

Līva Blumfelde

Zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

Vilnis Heinrihsons

Kompozīcijas un gleznošanas skolotājs

Audzēkņu darbi