Sagatavošanas kursi

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola organizē maksas sagatavošanas kursus visiem, kam ir mākslinieciskas dotības un interese par mākslu. Šos kursus var apmeklēt izglītojamie, kuri vēlas turpināt izglītību profesionālas ievirzes izglītības programmā un ir 8 – 10 gadus veci.
Mācību programma (trīs mācību mēneši) paredz nodarbības zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā atbilstoši skolas iestājpārbaudījumu saturam. Nodarbību apmeklēšana Sagatavošanas kursos nedod priekšrocības iestājpārbaudījumos.
Reģistrācija mācībām parasti sākas janvāra sākumā, un mācības sākas februārī.

Pasniedzēji

Anita Inša

Zīmēšanas, gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja

Ieva Kalniņa

Zīmēšanas, gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja

Ingemāra Treija-Čivle

Gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

Maira Daņilāne

Zīmēšanas un darba materiālā (datorgrafikas) skolotāja

Viktorija Kosenko

Zīmēšanas, darba materiālā un veidošanas skolotāja