Zīmēšanas kursi

Nodarbību mērķis ir sagatavot jauniešus iestājpārbaudījumiem Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē, Rīgas Celtniecības tehnikumā un Latvijas Mākslas Akadēmijā.
Nodarbības notiek piektdienas vakaros (plkst. 17:30 – 18:50, 19:05 – 20:25) un sestdienās (plkst. 10:00 – 11:20, 11:35 – 12:55).
Pieteikšanās - tālrunis 67217376.

Pasniedzēji

Svetlana Narkeviča

Zīmēšanas skolotāja

Viktors Ļedovskis

Zīmēšanas skolotājs