INFORMĀCIJA par PLENĒRU

17. May, 2021

SVARĪGA INFORMĀCIJA par 2020./21. m.g. VASARAS PILSĒTAS PLENĒRU

Plenēra nodarbības notiks no 25. maija līdz 7. jūnijam ieskaitot, pēc atsevišķa grafika (sk. pielikumā). Tas iekļauj gan attālinātās, gan klātienes ārpus telpu nodarbības.

Plenēra nodarbības notiks daļēji attālināti, daļēji – klātienē, ārpus telpu nodarbību veidā (to nosaka skolotājs), stingri ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un norādes:
• ja nodarbības laikā nav iespējams ieverot divu metru distanci, skolēniem OBLIGĀTI JĀLIETO SEJAS MASKAS.
• skolēns drīkst piedalīties ārpusskolas nodarbības, ja VECĀKI IR SAZINĀJUŠIES ar skolotāju un RAKSTVEIDA (E-klasē) apstiprinājuši bērna dalību.

Priekšmetu skolotāji, ar E-klases pasta starpniecību, informē skolēnus un viņu vecākus par klātienes nodarbību skaitu un datumiem, par tikšanās vietu un citām plenēra aktualitātēm.

Vecāki nodrošina skolēnu nokļūšanu uz norādīto vietu un informē skolotāju, vai skolēns drīkst patstāvīgi atstāt nodarbību.

Ja nepiemērotu laika apstākļu dēļ, plānotā zīmēšana ārpus skolas nav iespējama, skolotājs atceļ klātienes nodarbību un paziņo par to skolēniem un viņu vecākiem E-klasē un telefoniski.

Pēdējā plenērā dienā, 07.06.2021., skolēns saņem vienu kopējo vērtējumu par strādāšanu plenērā.

Ja skolēnam, laikā no 25.05. līdz 07.06., nav iespējas piedalīties plenērā, par to SAVLAICĪGI jāinformē Mākslas skola (67217376 vai mmrms@riga.lv); tad skolēnam tiek atļauts pildīt skolotāja sagatavotos uzdevumus patstāvīgi, visas vasaras garumā, un iesniegt darbus skolā līdz 27.08.2021.

Tālruņi informācijai 67217376, 67283993
mmrms@riga.lv