Panākumi konkursos

5. September, 2017

Apsveicam mūsu audzēkņus -
KONKURSU LAUREĀTUS
un viņu skolotājus!
Četrdesmit septītajā Starptautiskajā Bērnu un jauniešu mākslas konkursā Japānā
SUDRABA GODALGU ieguvusi
Lība Vīnšteina, skolotāja Iveta Laure

Piektajā Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā “Dažādā pasaule”
PATEICĪBU saņēmusi
Katrīna Zīverte, skolotāja Maira Daņilāne

Vizuālās mākslas darbu konkursā
"Aiz teātra priekškara"
ATZINĪBU saņēmusi
Alija Kaufmane, skolotāja Anna Žūriņa