Informācija mācīties gribētājiem

11. August, 2019

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola aicina mācīties 8 - 10 gadus vecus bērnus.
Nodarbības jaunākiem izglītojamiem notiek divas reizes nedēļā, vecākiem par 10 gadiem - četras reizes nedēļā. Nodarbību sākums plkst.14:30, 16:00 vai 17:30.
Izglītojamie mācās paralēli vispārizglītojošai skolai – 8 gadus (no 2.-9. klasei) vai 6 gadus (no 4.-9. klasei).
Absolvējot mākslas skolu, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā pamata priekšmeti ir zīmēšana, gleznošana un kompozīcija, kurus gadu gaitā papildina veidošana, darbs ar dažādiem materiāliem, mākslas valodas pamati, plenērs, keramika, grafika, animācija, datorgrafika, foto, video.
Mācību maksas līdzfinansējums ir 135 eiro mācību gadā. Tiek piemērotas Rīgas domes noteiktās atlaides. Vecāku izdevumi par mācību līdzekļiem ir 63 eiro mācību gadā.