Kaligrāfijas kursi

Kaligrāfijas nodarbības
jauniešiem no 16 līdz 25 gadiem

Ar 2020.gada oktobri tiek organizēta jauna kaligrāfijas kursu grupa iesācējiem.
Maksimālais grupas lielums - 10 studenti.
Nodarbības var sākties, ja būs pietiekams studentu skaits.
Kursi ilgs 5 mēnešus, kopā 20 nodarbības.

Programmā:
• rakstīšanas pamati un platgala spalvas raksts,
• iepazīšanās ar platgala raksta veidiem: antīkvas lielie burti, tekstūra, kursīvs,
• šo raksta veidu praktiska mācīšanās,
• burtu pārveidošana,
• kaligrāfiskā kompozīcija,
• kaligrāfisko darbu dekorēšana - iniciāļi, ornaments, dekoratīvie vilcieni u.c.,
• kaligrāfisko darbu izgatavošanas tehnikas,
• praktiska kaligrāfisko darbu izveidošana,
• iepazīšanās ar lietišķo kaligrāfiju.

Lekcijas tiks ilustrētas ar lielu daudzumu vizuālā materiāla.
Kursu apmeklētāji tiks nodrošināti ar burtu paraugiem.

1-kaligrkursi

Kaligrāfijas kursu beidzēji var izglītoties tālāk kādā no kaligrāfijas studijām.

Kaligrāfijas studija "Asgala raksts".
Maksimālais grupas lielums - 10 studenti.
Nodarbības var sākties, ja būs pietiekams studentu skaits.
Studijas ilgums - 2 mēneši, kopā 8 nodarbības.

Programmā:
• iepazīšanās ar asgala rakstu, tā vēsturi un instrumentiem,
• iepazīšanās ar angļu rakstu, praktiska angļu raksta mācīšanās,
• angļu raksta pārveidošana un kompozīcija,
• praktiska dekoratīvas kompozīcijas veidošana ar angļu rakstu,
• iepazīšanās ar "moderno kaligrāfiju",
• iepazīšanās ar citiem asgala rakstiem.

2-kaligrstudijaasgala

Kaligrāfijas studija "Lineārais raksts".
Maksimālais grupas lielums - 10 studenti.
Nodarbības var sākties, ja būs pietiekams studentu skaits.
Studijas ilgums 2 mēneši, kopā 8 nodarbības.

Programmā:
• iepazīšanās ar lineāro rakstu, tā vēsturi un instrumentiem,
• lineārās antīkvas praktiska apgūšana, burtu pārveidošana,
• lineārās antīkvas kompozīcija,
• lineārs kursīvs,
• dekoratīvs rokraksts,
• iepazīšanās ar citiem lineārajiem rakstiem.

3-kaligrstudijalinearais

Pieteikšanās uz kursiem un studijām - tālrunis 67217376.

Pielikumā skolotāja Jura Sudnika audzēkņu darbi.

Pasniedzēji

Juris Sudniks

Kaligrāfijas skolotājs

Audzēkņu darbi