Vecāku sapulces

4. September, 2020

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” skolēnu Vecāku sapulces.

Vecāku sapulces, lai novērstu COVID infekcijas izplatību, tiek organizētās daļēji klātienē un attālināti. Dalībai klātienē jāpiesakās savlaicīgi (sekretāre Baiba Ervalde, tālr. 67217376), pieejamas 22 vietas. Pārējie vecāki aicināti piedalīties attālināti ar Zoom konferences starpniecību (Zoom lietošanas instrukcija pielikumā). Saite dalībai būs pieejama e-klasē ziņu sadaļā sapulces dienā.

6 un 8 gadu izglītības programmas 1. klašu skolēnu vecāku sapulce 8. septembrī plkst. 19:00;

6 gadu izglītības programmas 2.-6. klašu izglītojamo vecāku sapulce 11. septembrī plkst. 19:00;

8 gadu izglītības programmas 2.-7. klašu izglītojamo vecāku sapulce 15. septembrī plkst. 19:00;

Sapulcē apskatāmās tēmas:
Informācija par skolu, izglītības programmām;
Iekšējās kārtības noteikumi, COVID infekcijas izplatības novēršana;
Vecāku pārstāvju skolas padomē apstiprināšana;

  1. starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde “Vērtību sakta”.

Sapulces ilgums līdz 40 minūtēm.