Mācību atsākšana mākslas skolā – attālināti!

1. November, 2021

Pamantojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 748 (20.10.2021. grozījumi MK 2021. gada 9. oktobra rīkojumam Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), no 1. NOVEMBRA mācības M. Muižnieces Rīgas Mākslas skolā atsāksies attālināti visiem skolēniem.

Darba kārtība:
Mācības tiek organizētas attālināti ievērojot līdzšinējo stundu sarakstu. Ja tiešsaistes nodarbības plānotas citā laikā, par to informē skolotājs E-klasē.
Skolotājs ievieto E-klases dienasgrāmatā informāciju par plānotās nodarbības norisi un atkarībā no priekšmeta specifikas, izvēlas saziņas un darba pārbaudes formu:

  1. variants. Skolēni saņem uzdevumu E-klasē un strādā patstāvīgi, izpildītā darba attēlu sūta uz E-klasi un sagaida skolotāja atbildi un vērtējumu.
  2. variants. Skolēniem tiks organizētas tiešsaistes stundas izmantojot E-klases video saziņas rīku. Saite tiks ievietota E-klases dienasgrāmatā, skolēniem jālieto savs E-klases konts.
    Skolēns konsultējas par uzdevuma izpildi vai atrisina citus ar darbu saistītus jautājumus E-klases e-pastā, vai arī skolotājs piedāvā citus saziņas veidus.
    Visos gadījumos skolotājs nosaka uzdevuma pārbaudes formu (vai skolēns parādīs savu darbu tiešsaistē, vai sūtīs to uz e-pastu) un uzdevuma izpildes laiku.

Skolotājs reģistrē E-žurnālā skolēna piedalīšanos tiešsaistes nodarbībā vai attālināto uzdevumu iesniegšanu noteiktā laikā, ar ierakstu “i” (ieskaitīs) vai novērtējot darbu ar atzīmi desmit baļļu skalā.
Ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes nodarbībā vai nav laicīgi iesniedzis patstāvīgi veicamo uzdevumu, skolotājs E-žurnālā ieraksta “n”.

Lai sekmīgi piedalītos tiešsaistes nodarbībās, skolēnam obligāti jālieto savs E-klases konts. Ja skolēnam vēl nav piešķirta piekļuve savam kontam, to var saņemt no Mākslas skolas virslietotāja, sazinoties E-klasē.

Tiešsaistes nodarbībai skolēnam jāpieslēdzas norādītajā laikā un jāpiedalās ar ieslēgtu kameru. Ja tiešsaistes saziņa nav iespējama, tad par to savlaicīgi jāinformē skolotājs un jāvienojas par citu sadarbības formu.

Kad patstāvīgais darbs ir izpildīts, ļoti svarīgi to kvalitatīvi nofotografēt un norādītajā laikā nosūtīt attēlu skolotājam. Fotografējot jāseko, lai apgaismojums būtu vienmērīgs, lai uz darba nekristu ēnas un attēls nebūtu deformēts.

Tālrunis informācijai 67217376, mmrms@riga.lv