IZMAIŅAS MĀCĪBU PROCESĀ AR 01.12.2021.

1. December, 2021

Saskaņā ar izmaiņām Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
Mākslas skolā klātienē tiek atļauts strādāt vakcinētiem vai covid-19 izslimojušiem skolēniem un no 01.12.2021. mākslas skolā klātienes nodarbības var piedalīties skolēni līdz 12 gadu vecumam, uzrādot vispārizglītojošā skolā veiktā Covid-19 testa negatīvu rezultātu. Pēc 12 gadu iestāšanās ir noteikts pārejas periods – 3 mēneši, lai veiktu vakcināciju – šajā laikā skolu var turpināt apmeklēt.
Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas visās skolas telpās!
Vecākiem pēc iespējams ātrāk jāinformē skola par skolēnu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kurš iegūts laikā no 11. oktobra, lai skola varētu šos datus savlaicīgi apkopot un skolotājiem būtu iespējams ieplānot savu darbu. Arī turpmāk aicinām par jauniegūto sertifikātu informēt skolu laicīgi, lai skolotājam nav nodarbības laikā jāpārbauda sertifikāti.
Klātienes nodarbībām un attālinātajam darbam iespējams atšķirīgs stundu saraksts un atšķirīgi uzdevumi.
Ja skolēns vēlās strādāt attālināti, tad par to skolēna vecākiem jāinformē skolotājs E-klasē.
Skolēniem, kuri nav vakcinēti vai nav izslimojuši Covid-19 un ir vecāki par 12 gadiem, mācības tiek organizētas attālināti.
Skolotājs ievieto uzdevumu E-klases dienasgrāmatā un atkarībā no priekšmeta specifikas un savām reālām iespējām, izvēlas saziņas un darba pārbaudes formu:

 1. variants. Skolēni saņems uzdevumu e-klasē, strādās patstāvīgi, izpildīto darba attēlu sūtīs uz e-klasi un saņems skolotāja atbildi un vērtējumu.
 2. variants. Skolēniem tiks organizētas tiešsaistes stundas izmantojot E-klases video saziņas rīku. Saite būs atrodama E-klases dienasgrāmatā.
 3. variants. Savlaicīgi vienojoties ar skolotāju E-klases e-pastā, skolēns varēs ierasties skolā, lai saņemtu īsu konsultāciju klātienē un patstāvīgi turpinātu darbu mājās.
  Visos gadījumos skolotājs nosaka uzdevuma pārbaudes formu (vai skolēns parādīs savu darbu tiešsaistē, vai sūtīs to uz e-pastu) un uzdevuma izpildes laiku.
  Skolotājs reģistrē E-žurnālā skolēna piedalīšanos tiešsaistes nodarbībā vai attālināto uzdevumu iesniegšanu noteiktā laikā, ar ierakstu “i” (ieskaitīs) vai novērtējot darbu ar atzīmi desmit baļļu skalā.
  Ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes nodarbībā vai nav laicīgi iesniedzis patstāvīgi veicamo uzdevumu, skolotājs E-žurnālā ieraksta “n”.
  Ja skolēns nav laicīgi iesniedzis patstāvīgi veicamo uzdevumu vai nav piedalījies tiešsaistes nodarbībā, skolotājs E-žurnālā ieraksta “n”.
  Aicinu Jūs sekot skolotāju sagatavotajai informācijai E-klasē par mācību organizēšanu.

Tālrunis informācijai 67217376
mmrms@riga.lv