INFORMĀCIJA PAR MĀCĪBU UZSĀKŠANU

28. August, 2021

Māras Muižnieces Rīgas Māksla skolā mācības pēc stundu saraksta klātienē sākas ar 6. septembri. 2021./22.m.g. skolēnu sadalījumu klasēs un ar stundu sarakstu var iepazīties E-klasē.

Epidemioloģiskās prasības dalībai mācību procesā.
Skolēnam jāuzrada negatīvs Covid-19 tests vai derīgs sertifikāts (un personu apliecinošs dokuments) mācību priekšmeta skolotājam, pirmo reizi ierodoties skolā un turpmāk katru nedēļu, izdrukātā vai digitālā formātā.
Skolas publiskās telpās (gaitenī, tualetē) un nodarbību telpās jālieto sejas maska. Vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu un vakcinētie skolēni nodarbību telpās var sejas maskas nelietot.
Pirms un pēc nodarbībām jāmazgā vai jādezinficē rokas.

Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, skolēniem jālieto individuāli mācību materiāli.
Vecākiem jānodrošina un skolēniem uz nodarbībām jāņem līdzi zīmuļi, krāsas, otas, flomāsteri utml. (jāseko skolotāja norādījumiem E-klasē).
Skola nodrošinās ar papīru, plastilīnu, mālu utml.

Pozitīva Covid-19 testa gadījumā skolēnu likumīgajiem pārstāvjiem (vecākiem) nekavējoties jāinformē izglītības iestāde.

Vecāku tiešsaistes (Zoom) sapulce 07.09.2021. plkst.18:00. Saite pieejama E-klasē.

Mācību maksas līdzmaksājuma kvīti likumīgie pārstāvji (līgumslēdzējs) saņems norādītajā e-pastā. Ja E-pasta adrese ir mainījusies, nekavējoties jāpaziņo skolai. Par septembri kvīts būs oktobra sākumā.

Tālrunis informācijai 67217376
mmrms@riga.lv