Attālinātā mācīšanās

16. October, 2020

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” sākot ar 26. oktobri MMRMS ORGANIZĒ ATTĀLINĀTU MĀCĪBU PROCESU

SKOLĒNA PIENĀKUMI UN RĪCĪBA (ar vecāku atbalstu) attālinātas apmācības laikā

  1. Ievērojot mākslas skolas stundu saraksta grafiku, izglītojamais apmeklē e-klases portālu (dienasgrāmatu) un iepazīstas ar aktuālās nodarbības tēmu un pievienoto uzdevuma aprakstu. Nepieciešamības gadījumā lūdzam nodrošināt vecāku atbalstu piekļuvei e-klases portālam!
  2. Izglītojamais izpilda uzdevumu vai tā posmu un ne vēlāk kā nedēļu pēc uzdevuma uzdošanas nofotografē savu darbu un nosūta attēlu skolotājam. Attēlu nosūtīšanai un saziņai ar skolotāju jāizmanto e-klases e-pasts (ja skolotājs nav norādījis citus komunikācijas veidus).
  3. Īpašos gadījumos skolotājs var izsniegt izglītojamiem iesāktos darbus un speciālus materiālus attālinātām mācībām mājās, vienojoties ar konkrēto izglītojamo par ierašanās laiku un nodrošinot nepieciešamos drošības pasākumus.
  4. Ja izglītojamais OBJEKTĪVU IEMESLU DĒĻ nevar piedalīties attālinātā mācību procesā, vecākiem OBLIGĀTI par to jāinformē izglītības iestāde ar tālruņa starpniecību vai e-pastā.

Tālruņi informācijai 67217376, 67283993
mmrms@riga.lv