2020./21. mācību gada 1. semestra aktualitātes

28. August, 2020

UZMANĪBU!
Pirms iepazīties ar STUNDU SARAKSTU jānoskaidro klase, kurā skolēns turpina vai sāk mācības mākslas skolā. Informācija pieejama E-klasē vai jāsazinās ar sekretāri Baibu Ervaldi (tālr. 67217376).

NODARBĪBAS skolā sākas ar 1. septembri saskaņā ar stundu sarakstu.
Pirms mācību uzsākšanas jāiepazīstas ar INFORMĀCIJU PAR PAPILDUS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS PRASĪBĀM, lai novērstu COVID infekcijas izplatību.

2020./21.m.g. 1. semestris
Nodarbības no 01.09.-04.12.2020.
Rudens brīvdienas 19.-23.10.2020.
Skates no 07.-17.12.2020.
Liecību un mācību darbu izsniegšana 18.12.2020.

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas STUNDU SARAKSTS 2020./21. mācību gada 1. semestrī pielikumā

Saīsinājumi:
Z – zīmēšana
G – gleznošana
K – kompozīcija
MVP - mākslas valodas pamati
DM - darbs materiālā
V - veidošana
ZGK –zīmēšana, gleznošana un kompozīcija
LM – laikmetīgā māksla