Par attālinātām mācībām mākslas skolā

23. March, 2020

Atsaucoties uz Latvijas Nacionālais kultūras centra 12.03.2020. vēstuli par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 13. marta visās mākslas skolās tiek pārtraukts mācību process klātienē.

Līdz ar to, no 2020. gada 23. marta līdz 14. aprīlim
MMRMS ORGANIZĒ ATTĀLINĀTU MĀCĪBU PROCESU
Profesionālās ievirzes izglītības programmā

SKOLĒNA (IZGLĪTOJAMĀ) PIENĀKUMI UN RĪCĪBA (ar vecāku atbalstu) attālinātas apmācības laikā

  1. Ievērojot mākslas skolas stundu saraksta grafiku, izglītojamais apmeklē e-klases portālu (dienasgrāmatu) un iepazīstas ar aktuālās nodarbības tēmu un pievienoto uzdevuma aprakstu. Nepieciešamības gadījumā lūdzam nodrošināt vecāku atbalstu piekļuvei e-klases portālam!
  2. Izglītojamais izpilda uzdevumu vai tā posmu un ne vēlāk kā nedēļu pēc uzdevuma uzdošanas nofotografē savu darbu un nosuta attēlu skolotājam. Nosūtīšanai jāizmanto e-klases e-pasts. PĒC ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA ATCELŠANAS GATAVIE DARBI BŪS JĀIESNIEDZ ATTIECĪGĀ PRIEKŠMETA SKOLOTĀJAM KLĀTIENĒ. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā komunikācija ar skolotāju notiek ar e-klases e-pasta starpniecību.
  3. Īpašos gadījumos iesāktos darbus un speciālus materiālus skolotājs skolā var izsniegt izglītojamiem attālinātām mācībām mājās, vienojoties ar konkrēto izglītojamo un nodrošinot nepieciešamos drošības pasākumus.
  4. Ja izglītojamais OBJEKTĪVU IEMESLU DĒĻ nevar piedalīties attālinātā mācību procesā, vecākiem OBLIGĀTI par to jāinformē izglītības iestāde ar tālruņa starpniecību vai e-pastā.

Tālruņi informācijai 67217376, 67283993
mmrms@riga.lv