Informācija par nodarbībām otrajā semestrī

29. December, 2018

2018./19.m.g. 2. semestris Nodarbības no 7.01.-10.05.2019. Pavasara brīvdienas 11.-15.03.2019. Skates no 13.05.-24.05.2019. Mācību prakse – plenērs 27.05.-06.06.2019. Liecību un mācību darbu izsniegšana 07.06.2019.
Tālrunis informācijai 67217376
UZMANĪBU! Mainīts STUNDU SARAKSTS 2018./19.m.g. 2. semestrī 5A (8 gadu), 4A (6 gadu) un 4B (6 gadu) klasēm.
NODARBĪBAS skolā sākas ar 7. janvāri saskaņā ar stundu sarakstu.
Pēcskatei darbus var iesniegt 303.telpā līdz 21.janvārim, pirms tam konsultējoties ar mācību priekšmeta skolotāju.