Dzimtās zemes ainava

3. November, 2016
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Tuvojoties Valsts svētkiem, mūsu skolas pedagogi un audzēkņi ir sagatavojuši audzēkņu mākslas darbu izstādi par tēmu "Dzimtās zemes ainava". To var aplūkot Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas telpās - 3. stāva gaitenī, no 2016. gada 2. novembra līdz 2016. gada 9. decembrim. Eksponēti skolotājas Annas Žūriņas vadībā radītie jaunāko klašu audzēkņu darbi, kuriem pievienoti arī autoru veidoti darbu apraksti, kā arī Latvijas dzimšanas dienai veltītā datorgrafikas darbu kolekcija, kas tapusi skolotājas Mairas Daņilānes vadīto nodarbību laikā. Tā iezīmīga ar asprātīgiem un paradoksāliem skatījumiem, un spēju, pielietojot digitālās tehnoloģijas, veikli apvienot šķietami neapvienojamo. Paldies par ieguldīto darbu! Un sveicam Latviju jubilejā!